Tilbudsmal

Helicons tilbudsmal gir våre kunder det nødvendige grunnlag for å vurdere omfang, kvalitet og pris på det vi kan levere. Til alle tilbud får kunden et detaljert oppsett i et elektronisk tilbudsark som viser alle elementer i det vi leverer, med tilhørende pris, mengde og lignende.

Last ned tilbudsmal